ZAPRASZAMY na relację z Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019 i Konwentu zorganizowanych w dn. 15-16 października 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019

W dn. 15-16 października 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019. W tym dwudniowym największym święcie III Sektora na Lubelszczyźnie zapowiedziało swój udział rekordowo 400 przedstawicieli sektora pozarządowego. Organizatorami wydarzenia były: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Przez ostatnie 6 lat Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych już na stałe wpisało się w kalendarz największych corocznych imprez promujących III Sektor na Lubelszczyźnie oraz rozwój współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z NGO. Nazwa Forum Inicjatyw Pozarządowych ma długoletnią tradycję w Polsce oraz znaczenie symboliczne. To tutaj w Lublinie w 1995 r., odbyło się pierwsze w woj. lubelskim Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych (było to trzecie takie wydarzenie w kraju). Organizacje, które przygotowały 24 lata temu Forum, następnie powołały Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Podczas Konwentu i Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019 mówiono o wielu sprawach ważnych dla rozwoju sektora obywatelskiego. Zawsze najważniejsi są aktywni obywatele – bez nich nie ma społeczeństwa obywatelskiego, ale też nie ma organizacji pozarządowych. Sektor obywatelski, aby mógł mieć znaczący wpływ na rozwój Lubelszczyzny i kraju, musi być widoczny w przestrzeni publicznej. To NGO wypełniają przestrzeń między sektorem publicznym, sektorem prywatnym a pojedynczymi obywatelami.

W pierwszym dniu Konferencji poruszono kwestie związane z nową perspektywą finansową EFS+, rolą wolontariuszy w organizacjach pozarządowych oraz współpracy z mediami publicznymi. W tej części wystąpili Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Małgorzata Gromadzka – Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Wojciech Dec – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W części panelowej: Cezary Miżejewski – Krajowy Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Ekonomia społeczna w nowej perspektywie finansowania”, Edyta Bilska, – Nałęczów Zdrój S.A., „Jak współpracować z biznesem?”, Robert Kawałko – Polskie – Stowarzyszenie Fundraisingu „Duży dostaje więcej. Jak nie być małym i zbierać dużo pieniędzy?”, Małgorzata Kotowska – eMKa Konsulting “Ludzka siła organizacji – czy warto mieć wolontariuszy?”,  Piotr Krasuski, – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Program Dostępność Plus”,  – Ewa Mateuszuk,- Radio Lublin S.A. “Media w służbie NGO”.

Podsumowaniem części konferencyjnej był panel dyskusyjny na temat wyzwań jakie stoją przed NGO i JST w zakresie zlecania zadań publicznych.

Skip to content