Zapraszamy na relację z II posiedzenia sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 13 września 2021 r.

Plakat II posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 13 września 2021 r.

W dn. 13 września 2021 r. o godz. 10.00 odbyło się drugie spotkanie w formie online Komitetu Organizacyjnego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Powołanie Partnerstwa wynika z potrzeby wypracowania i wdrożenia w regionie lubelskim programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej).

Program II posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 13 września 2021 r.

Partnerstwo zostało zainicjowane w dn. 24 czerwca 2021 r. w Lublinie podczas konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Dostępność cyfrowa, architektoniczna czy komunikacyjno-informacyjna jest procesem, który dotyczy nas wszystkich. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Do tej pory nie były podejmowane na szerszą skalę działania wspierające III sektor w zakresie wdrażania zasad dostępności. Z kolei istniejące rozwiązana systemowe skierowane są przede wszystkim do sektora publicznego. Natomiast same NGO nie mają jeszcze świadomości i wystarczającej wiedzy – jak skutecznie wdrażać standardy dostępności? Chodzi o to, aby powszechnie prospołeczność była też kojarzona z dostępnością (PROSPOŁECZNI=DOSTĘPNI). W dostępności nie ma drogi na skróty. Stąd istnieje potrzeba wypracowania nowych rozwiązań systemowym dot. NGO działających na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami (w tym beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025).

Skip to content