Zapraszamy na relację z I posiedzenia sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 14 lipca 2021 r.

Plakat I posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 14 lipca 2021 r.

W pierwszym spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności online na platformie Microsoft Teams w dn. 14 lipca 2021 r. uczestniczyło 11 sygnatariuszy Partnerstwa. Podczas spotkania podsumowano wyniki panelu dyskusyjnego „Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności – perspektywa współpracy różnych sektorów”, które odbyło  się 24 czerwca 2021 r. Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Forum Lubelskich Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Program I posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 14 lipca 2021 r.

Przedstawiono potrzebę wypracowania przez Partnerstwo programu międzysektorowej współpracy NGO i JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej) w woj. lubelskim. Poprzedzą je badania perspektywy współpracy międzysektorowej NGO i JST w zakresie wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim, na podstawie których powstanie raport końcowy „Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów”. Przedstawiono informacje o Partnerstwie, które  zaprezentowano podczas międzynarodowej konferencji w ramach projektu „REINTIALIZE” oraz informacje o Klastrze Lubelska Medycyna. Przedstawiono informacje o działaniach Sekretariatu wspierającego Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności. Odbyła się też dyskusja nad projektem Deklaracji Ideowej Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Sygnatariusze Partnerstwa będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz zasad określonych w Deklaracji Ideowej i Regulaminie Pracy LPnRD.

Skip to content