ZAPRASZAMY na relację z 29 września 2020 r. z seminarium „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz o uniwersytetach ludowych”

W dn. 29 września 2020 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się seminarium informacyjne „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz o uniwersytetach ludowych”. Spotkanie zorganizowali Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w ramach projektu „SOS-Silne Organizacje Socjalne” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (PROO 1a). Projekt jest realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych.

W pierwszej części seminarium omówiono założenia deinstytucjonalizacji usług społecznych, jako szansy dla organizacji obywatelskich. Tą część poprowadził Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS. Druga część seminarium dotyczyła uniwersytetów ludowych, jako szansy na edukację dorosłych w ramach nowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Tą część spotkania poprowadził dr Andrzej Juros z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Skip to content