ZAPRASZAMY na relację z 15 października 2019 r. z Galii III Sektora w ramach LFIP 2019 i Konwentu w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

Gala III Sektora podczas Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019
W dn. 15 października 2019 r. podczas uroczystej Gali III Sektora w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie wręczono nagrody i dyplomy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego, ale co jest również ważne – same środowisko organizacji pozarządowych przyznało swoje nagrody dla przedstawicieli samorządu i biznesu. Nieprzypadkowo organizacje pozarządowe nazywa się III Sektorem. Nie ma społeczeństwa obywatelskiego bez aktywnych obywateli i ich organizacji. Oznacza to, że jesteśmy tak samo ważni, jak I Sektor (administracja publiczna) oraz II Sektor (biznes). Gala III Sektora odbyła się w ramach Konwentu – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym oraz Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie pod dyrekcją Pani Iwony Borcuch.
Skip to content