ZAPRASZAMY do udziału w badaniu FGI online o godz. 17.00 w dn. 22 lub 23 listopada 2021 r. dot. standaryzacji działań NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plakat projektu "Dostępne NGO na PLUS"

Szanowni Państwo,

W związku  z realizacją projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w badaniu FGI (zogniskowanym wywiadzie grupowym) w formie online.

Celem badania fokusowego będzie zbadanie potrzeb lubelskich organizacji pozarządowych w zakresie  wypracowania i wdrożenia „Standardów NGO bez barier”. Badania stanowią integralną część kampanii społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier”, która propaguje ideę likwidacji barier  wśród organizacji społecznych, tak aby „NGO bez barier” stało się powszechnym standardem.

Przestrzeganie zasad dostępności stanowi jedną z nadrzędnych zasad określonych w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Dostępność (cyfrowa, architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna) jest procesem, który dotyczy nas wszystkich. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępność jest kluczowym warunkiem prowadzenia samodzielnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym na równych zasadach ze wszystkimi. W tym zakresie NGO świadczące usługi na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu rządowego Programu Dostępność PLUS na lata: 2018-2025) – mogą i powinny same o dostępność zabiegać.

Wszystkie Państwa opinie będą dla nas bardzo ważne. Dlatego prosimy o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami lub przemyśleniami dotyczącymi  potrzeby standaryzacji działań NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Badania focusowe będą trwać ok. 2 – 3 godz. Ze względu na charakter badania FGI, przewidziano w każdym spotkaniu udział ok. 6-8 przedstawicieli NGO. Zapewniamy, że uzyskane podczas badań informacje będą traktowane jako poufne i wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Badanie FGI online na platformie Microsoft Teams odbędzie się o godz. 17.00 w dn. 22 i 23 listopada 2021 r. (termin do wyboru). Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada 2021 r. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy   https://tiny.pl/9c85l. Przy wyborze organizacji do badań brana będzie kolejność zgłoszeń. Przed spotkaniem zostanie wysłany link z adresem do spotkania.

Z poważaniem,

Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP

Logo "Standardów NGO bez barier" w projekcie pt. „Dostępne NGO na PLUS” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030
Skip to content