W dniu 26 października 2022 r. odbędzie się seminarium „Działania rzecznicze na rzecz osób z niepełnosprawnościami – współpraca różnych sektorów” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zaproszenie na seminarium "Działania rzecznicze na rzecz osób z niepełnosprawnościami – współpraca różnych sektorów” w Lublinie w dniu 26 października 2022 r.

W dniu 26 października 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się seminarium „Działania rzecznicze na rzecz osób z niepełnosprawnościami – współpraca różnych sektorów” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4.

Współorganizatorami seminarium są: Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności.

Spotkanie odbywa się w ramach wizyty studyjnej uczestników projektu “Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych (WRZOS) w partnerstwie z EAPN Islandia. Integralną częścią projektu jest wizyta studyjna uczestników projektu w dniu 27 października 2022 r. w Integracyjnym Klubie Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „IKAR” w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 46B oraz Wizyta studyjna uczestników projektu w Zakładzie Aktywności Zawodowej Misericordia (Kawiarnia Santiago Cafe) w Lublinie przy ul. Głuska 145. ZAZ działa przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Seminarium w dniu 26 października 2022 r. będzie połączone z VII plenarnym spotkaniem Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

Dostępność to proces, który stawia na różnorodność i niewykluczanie nikogo. Osoby z niepełnosprawnościami chcą być traktowane podmiotowo oraz mieć świadomość, że ktoś się nimi interesuje i próbuje uwzględnić ich potrzeby. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Obecnie do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami niezbędny jest międzysektorowy wysiłek, wykraczający poza ramy prawne.

Jednak bez społecznej kontroli – zmiany na rzecz zwiększenia dostępności będą zachodzić w niewystarczającym tempie. Ponadto osoby z niepełnosprawnościami nie zawsze będą mogły samodzielnie skutecznie dochodzić swoich praw – na zasadzie self-adwokatów. Stąd naturalnym reprezentantem interesów osób ze szczególnymi potrzebami powinny być NGO, a szerzej międzysektorowe partnerstwa na rzecz dostępności. W tym zakresie NGO powinny nie tylko same stosować dostępność, ale także mobilizować podmioty publiczne i podmioty gospodarcze do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Program seminarium "Działania rzecznicze na rzecz osób z niepełnosprawnościami – współpraca różnych sektorów” w Lublinie w dniu 26 października 2022 r.

 

Skip to content