W dn. 9 września 2016 r. wręczono nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przyznał po raz drugi swoje nagrody, Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 i III Kongresie Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, który odbył się w dn. 9-10 września 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nagrody wręczył Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP w kategoriach:

I. ZŁOTY PARASOL NGO dla Pana Krzysztofa Balona w kategorii „Przyjaciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za nieoceniony wkład w tworzenie i rozwój pomostu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Polski i Niemiec, za niezwykły przykład osobistego zaangażowania i wielki profesjonalizm w prowadzeniu działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

II. ZŁOTY PARASOL NGO dla Pani Ewy Mateuszuk w kategorii „Przyjaciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za niezwykłą umiejętność współpracy i dzielenia się doświadczeniem, pasję, ogromne wyczucie oraz profesjonalizm w realizacji wspólnych działań na rzecz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

III. ZŁOTY PARASOL NGO dla Fundacji Wolności w kategorii „Za szczególny wkład w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za aktywne zaangażowanie w realizację działań, przychylność i profesjonalizm, których efektem jest lepsza jakość funkcjonowania Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

IV. ZŁOTY PARASOL NGO dla Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w kategorii „Za całokształt zaangażowania w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, od samego początku, jako członek-założyciel, organizacja aktywnie uczestniczyła we wszystkich działaniach prowadzonych na rzecz rozwoju Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz wzmacniania procesu federalizacji organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie.

Skip to content