W dn. 9 września 2016 r. FLOP wręczył nagrody za najlepsze kampanie społeczne „1% podatku dla OPP” w województwie lubelskim podczas Gali III Sektora w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przyznał z Radiem Lublin nagrody w konkursie na najlepsze kampanie społeczne 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego w województwie lubelskim wyemitowane przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Lublinie „Radio Lublin” S.A. w okresie: od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dn. 9 września 2016 r. podczas uroczystej Gali III Sektora w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 i III Kongresie Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, który odbył się w dn. 9-10 września 2016 r.

Nagrody za najlepsze kampanie społeczne „1% podatku dla OPP” w województwie lubelskim wręczyli laureatom Pani Ewa Dados – Dziennikarka Radia Lublin i Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP:

PIERWSZA NAGRODA dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Okręgowy w Lublinie.

DRUGA NAGRODA dla Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”.

TRZECIA NAGRODA przypadła dla Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie.

Skip to content