W dn. 4-5 czerwca 2021 r. w Nałęczowie odbędzie się pierwsze spotkanie wyjazdowe „Warsztaty strategiczne w zakresie wypracowania wieloletniej strategii rozwoju i standardów działań fundraisingowych ZS FLOP”

Plakat projektu Lubelscy Liderzy Dostępności na STAR realizowanego przez FLOP i LFOON
W dn. 4-5 czerwca 2021 r. w Nałęczowie odbędzie się pierwsze  spotkanie wyjazdowe „Warsztaty strategiczne w zakresie wypracowania wieloletniej  strategii rozwoju i standardów działań fundraisingowych ZS FLOP”. Zajęcia odbędą się  w ramach rozwoju instytucjonalnego Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w projekcie  „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Głównym celem spotkań strategicznych jest wypracowanie w sposób partycypacyjny nowej perspektywicznej „Strategii Rozwoju ZS FLOP na lata: 2021-2027” oraz wypracowanie „Standardów działań fundraisingowych ZS FLOP”, które zapewnią długofalową dywersyfikację źródeł finansowania działalności statutowej.      
Skip to content