W dn. 27 października 2021 r. odbyła się Kawiarenka Obywatelską pt. „Standardy NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

Relacja z Kawiarenki Obywatelskiej pt. „Standardy NGO bez barier” dofinansowanej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

W dn. 27 października 2021 r. odbyła się Kawiarenka Obywatelska pt. „Standardy NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu kroczących debat publicznych w projekcie „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.  Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Realizacja projektu odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025).

Obecnie istnieje potrzeba wykreowania społecznych Liderów Dostępności w oparciu o system społecznych Koordynatorów ds. dostępności w NGO (analogicznie jak wykreowano „Latarników Polski Cyfrowej” w ramach Programu Polska Cyfrowa Równych Szans). W tym zakresie projekt „Dostępne NGO na PLUS”  zakłada – wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie – standardów uwzględniających specyfikę pracy NGO, które będą mogły być wykorzystane przez społecznych Koordynatorów ds. dostępności w NGO.

Wypracowane w projekcie „Standardy NGO bez barier” będą zawierać pakiet 5 standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj.:

S1. Standard wspierania przez Koordynatora ds. dostępności w NGO osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez organizację.

S2. Standard monitorowania działalności NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej).

S3. Standard wdrażania w NGO planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

S4. Standard dostosowania działań NGO do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami.

S5. Standard stosowania dostępności w NGO w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy Kawiarenki Obywatelskiej mogli zapoznać się również z zasadami przeprowadzania audytów z dostępności architektonicznej budynków publicznych, jak też z ofertą przystąpienia do Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, które zostało zainicjowane w  projekcie „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Skip to content