W dn. 24 czerwca 2021 r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego konferencja otwierająca realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, dofinansowanego z Funduszy EOG

W dn. 24 czerwca 2021 r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 konferencja otwierająca realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, dofinansowanego z Funduszy EOG. Współorganizatorami wydarzenia byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej) z udziałem NGO działających na rzecz grup osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Pozwoli to osobom ze szczególnymi potrzebami (beneficjentom Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025) korzystać z różnej oferty NGO na miarę swoich możliwości i aspiracji. Do tej pory w Polsce nie były podejmowane na szerszą skalę  inicjatywy wspierające rozwój instytucjonalny i działania NGO w zakresie wdrażania zasad dostępności. Z kolei istniejące systemowe rozwiązania dotyczą głównie administracji publicznej. Takie podejście nie uwzględnia specyficznych warunków wdrażania dostępności przez NGO w regionach. W tym zakresie Polska zobowiązana jest stosować międzynarodowe cele dotyczące poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i seniorów (w 2012 r. ratyfikowano Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych). Ponadto NGO zobowiązane są do stosowania zasad dostępności w ustawie z 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych.

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, konferencja odbyła się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej oraz w formie telekonferencji on-line. Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM). Przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa.

Konferencję otworzył Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Następnie głos zabrali:  Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki oraz Małgorzata Romanko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, która reprezentowała Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Podczas konferencji zaprezentowano główne założenia projektu „Lubelscy  Liderzy Dostępności na START” oraz wyniki analizy badań potrzeb NGO w zakresie współpracy międzysektorowej na rzecz dostępności w woj. lubelskim. Przedstawiono również stan realizacji Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Na koniec odbył się panel dyskusyjny „Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności – perspektywa współpracy różnych sektorów”. Podczas konferencji zostało również zainicjowane utworzenie Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

Więcej na stronach:

https://www.youtube.com/watch?v=HzdEh1rDI68

https://lublin.tvp.pl/54512074/24-czerwca-2021-g-2130

https://radio.lublin.pl/2021/06/beda-dzialac-na-rzecz-niepelnosprawnych-ruszylo-lubelskie-partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci/?fbclid=IwAR350QeINp9s6nmmVJyhXUmACEO9OaS866wz81ytY8KzC3c43_8AVhMEytI

Skip to content