W dn. 23 czerwca 2020 r. o godz. 16 odbyło się szkolenie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

Spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl

W dn. 23 czerwca 2020 r. o godz. 16 odbyło się szkolenie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, otworzyło cykl podobnych szkoleń po dłuższej przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19. Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Uzupełnieniem spotkań wdrażających będzie 10 webinariów, na które zaprosimy przedstawicieli organizacji strażniczych z całej Polski.

Portal www.JawnaGmina.pl został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

Skip to content