W dn. 22 września 2020 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po raz szósty wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020

W dn. 22 września 2020 r. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych po raz szósty wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” podczas Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach:

I. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w kategorii „Za całokształt zaangażowania w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych” – za ogromną pasję w wypełnianiu swojej misji oraz wieloletnie aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

II. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” w kategorii „Za szczególny wkład w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych” – za umiejętność współpracy oraz angażowania się w działania realizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na rzecz wspierania lokalnych inicjatyw społecznych.

III. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Pani Ewy Rębeckiej w kategorii „Przyjaciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych” – za szczególną umiejętność współpracy, bezinteresowność, wielki profesjonalizm oraz niezwykły przykład osobistego angażowania się w działania, których efektem jest lepsza jakość funkcjonowania Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

IV. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Pani Moniki Samoń-Drzewickiej z Fundacji Lubelski Fundusz Lokalny w kategorii “Za najlepszą inicjatywę organizacji członkowskiej Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji w 2019 roku” – za zorganizowanie „Nałęczowskich Dni Otwartych Ogrodów”, jako oddolnej inicjatywy integrującej i konsolidującej działania mieszkańców gminy Nałęczów na rzecz rozwoju aktywności społecznej i angażowania się w inicjatywy sąsiedzkie związane z ekorozwojem.

V. „ZŁOTY PARASOL NGO” z okazji 25-lecia Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, jako wyrazy uznania za wieloletnią aktywną działalność społeczną, wielki profesjonalizm oraz dotychczasowy trud włożony na rzecz rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymali:

Pan Andrzej Juros

Pani Iwona Kędziera

Pan Wojciech Dec

Pani Justyna Spryszak

Pan Zygmunt Klimczuk

Pani Agnieszka Bugała

Skip to content