W dn. 22 września 2020 r. podczas Gali III Sektora FLOP otrzymał Dyplom Uznania z okazji 25-lecia działalności od Pana Jarosław Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego

W dn. 22 września 2020 r. podczas uroczystej Gali III Sektora, w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymał Dyplom Uznania z okazji 25-lecia działalności od Pana Jarosław Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego – za wieloletnie wzmacnianie procesu sieciowania i federalizacji organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie, których efektem jest lepsza jakość funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Skip to content