W dn. 21 września 2021 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego po raz kolejny przyznała swoje nagrody i wyróżnienia dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy, samorządów i przedsiębiorców z województwa lubelskiego.

Nagrody Trzeciego Sektora przyznane przez RDPP WL
W dn. 21 września 2021 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego po raz kolejny przyznała swoje nagrody i wyróżnienia dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy, samorządów i przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Nagrody Trzeciego Sektora w czterech kategoriach zostały wręczone laureatom podczas uroczystej Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021 i Lubelskiego Forum NGO.
 
Nagrody Trzeciego Sektora zostały przyznane w pięciu kategoriach:
 
I. Nagrodę w kategorii „Samorząd wspierający działania Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2020” otrzymała Gmina Opole Lubelskie.
 
II. Nagrodę w kategorii „Przedstawiciel biznesu wspierający działalność Trzeciego Sektora w Województwie Lubelskim 2020” otrzymał Pan Leszek Rojek właściciel SHL Express sp. z o.o., zaś wyróżnienie – Pan Ryszard Mączka Zastępca Prezesa Zarządu Lubelskiego Banku Spółdzielczego.
 
III. Nagrodę w kategorii „Osobowość Trzeciego Sektora Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2020” otrzymał Pan Wojciech Dec.
 
IV. Nagrodę w kategorii „Organizacja pozarządowa promująca Trzeci Sektor i Województwo Lubelskie 2020” otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu, zaś wyróżnienia – Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” i Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego.
 
V. Nagrodę w kategorii „Wolontariusz roku 2020” otrzymał Pan Artur Kwapiński, zaś wyróżnienie – Pan Zygmunt Marek Miszczak.
 
 
Skip to content