W dn. 21 września 2021 r. FLOP podczas uroczystej Gali III Sektora, w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021 i Lubelskiego Forum NGO, przyznał swoje nagrody „Złoty Parasol NFO”

Nagrody ZS FLOP „Złoty Parasol NGO”

W dn. 21 września 2021 r. podczas uroczystej Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021 i Lubelskiego Forum NGO, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przyznał swoje nagrody „Złoty Parasol NFO” w czterech kategoriach:

I. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta „Za całokształt zaangażowania w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za całokształt działań prowadzonych na rzecz rozwoju Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, za determinację w wychodzeniu z trudnych sytuacji oraz profesjonalizm w działaniach na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

II. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie w kategorii „Za szczególny wkład w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za wieloletnie aktywne uczestnictwo i współpracę w działaniach podejmowanych przez Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ogromną pasję w wypełnianiu swojej misji.

III. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Pana Waldemara Weihsa w kategorii „Przyjaciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”, za umiejętność współpracy i dzielenia się doświadczeniem, profesjonalizm, szczerość i odwagę w głoszeniu poglądów oraz niezwykły przykład osobistego zaangażowania w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

IV. „ZŁOTY PARASOL NGO” dla Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w kategorii „Za najlepszą inicjatywę organizacji członkowskiej Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji w 2020 roku”, za zorganizowanie akcji „Szyjemy maski”, jako wydarzenia włączającego szerokie grono wolontariuszy i przedstawicieli społeczności lokalnej w przygotowanie środków ochrony osobistej dla oddziałów szpitalnych w trudnym początkowym okresie pandemii COVID-19.

Skip to content