W dn. 20 czerwca 2015 r. odbyły się Lubelskie Targi Organizacji Pozarządowych w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Targi Lublin S.A. w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015

W dn. 20 czerwca 2015 r. odbyły się Lubelskie Targi Organizacji Pozarządowych w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Targi Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11. Targi odbyły się drugiego dnia Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015. Organizatorem wydarzenia był Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w ramach projektu „Z NAMI MO??NA WIĘCEJ – ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W targach wzięło udział ponad 100 wystawców reprezentujących – stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, Lokalne Grupy Działania, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej, organizacje agroturystyczne. Targi odwiedziło blisko 1,5 tys. mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny.

Podczas targów odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących m.in. występy, spotkania oraz konkursy z cennymi nagrodami. Targi dały również możliwość zasięgnięcia bezpłatnej opinii i konsultacji u doradców z obszaru związanego z III sektorem (m.in. księgowość, fundraising i zarządzanie organizacją) oraz możliwość udziału w spotkaniu autorskim z panem Bernardem Frugą autorem książki „ISRIKUZ Pogodne przywództwo”. Wydarzeniem towarzyszącym targom było spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Lublina i Lubelszczyzny.

Skip to content