W dn. 2 lipca 2020 o godz. 16.00 odbyło się spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Świetlicy BSKA w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 33 a

Spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl

W dn. 2 lipca 2020 o godz. 16.00 odbyło się 11 spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Świetlicy BSKA w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 33. Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, było przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Uzupełnieniem spotkań wdrażających będą webinaria, na które zaprosimy przedstawicieli organizacji strażniczych z całej Polski.

Portal www.JawnaGmina.pl został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

Skip to content