W dn. 14 lipca 2020 o godz. 11.00 odbyło się spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w “Zabytkowych Podziemiach” w Nałęczowie przy al. Lipowa 27

Spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl

W dn. 14 lipca 2020 o godz. 11.00 odbyło się 13 spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w „Zabytkowych Podziemiach” w Nałęczowie przy al. Lipowa 27. Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, było przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych.

Portal www.JawnaGmina.pl został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

Skip to content