W dn. 10-11 września 2021 r. w Chełmie odbyło się trzecie spotkanie wyjazdowe „Warsztaty strategiczne w zakresie wypracowania wieloletniej strategii rozwoju i standardów działań fundraisingowych ZS FLOP”

Relacja ze spotkania wyjazdowego w Chełmie pt. „Warsztaty strategiczne w zakresie wypracowania wieloletniej strategii rozwoju i standardów działań fundraisingowych ZS FLOP”

W dn. 10-11 września 2021 r. w Chełmie odbyło się trzecie  spotkanie wyjazdowe „Warsztaty strategiczne w zakresie wypracowania wieloletniej  strategii rozwoju i standardów działań fundraisingowych ZS FLOP”. Zajęcia odbywały się  w ramach rozwoju instytucjonalnego Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w projekcie  „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Głównym celem spotkań strategicznych jest wypracowanie w sposób partycypacyjny nowej perspektywicznej „Strategii Rozwoju ZS FLOP na lata: 2021-2027” oraz wypracowanie „Standardów działań fundraisingowych ZS FLOP”, które zapewnią długofalową dywersyfikację źródeł finansowania działalności statutowej.

Skip to content