W dn. 1 lipca 2021 r. FLOP rozpoczął realizację projektu „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

Plakat projektu "Dostępne NGO na PLUS"

W dn. 1 lipca 2021 r. rozpoczęto realizację projektu „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Zadanie  jest realizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Realizacja projektu odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025). Projekt jest zgodny celami Priorytetu 4 Programu NOWEFIO – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich w obszarze dot. wypracowywania i wdrażania standardów działań organizacji pozarządowych. Projekt ma charakter pilotażowy i będzie realizowany na terenie woj. lubelskiego. Okres realizacji: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Dotacja wynosi 399 875,00 PLN.

Więcej o projekcie: http://flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/

Skip to content