Relacja ze szkolenia z dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w dn. 4-5 listopada 2021 r. w Warszawie, z udziałem ekspertów reprezentujących FLOP

Relacja ze szkolenia z dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w dn. 4-5 listopada 2021 r. w Warszawie, z udziałem ekspertów reprezentujących FLOP
W dn. 4-5 listopada 2021 r. eksperci reprezentujący Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych uczestniczyli w Warszawie w szkoleniu z dostępności architektonicznej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Organizatorami szkolenia było Stowarzyszenie Młodych Lubuszan. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Mocna NGO”, dofinansowanego z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. W ramach zajęć praktycznych w terenie przeprowadzono zajęcia praktyczne audytu z dostępności architektonicznej Ratusza w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Skip to content