Relacja z uroczystych obchodów w dn. 19 czerwca 2015 r. Jubileuszu 20-lecia działalności Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych podczas Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015
W dn. 19 czerwca 2015 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia działalności Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w których wzięło udział blisko 100 przedstawicieli FLOP i zaproszonych gości z kraju i zagranicy. W spotkaniu wziął udział Pan Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski, który wręczył dla FLOP Dyplom Uznania. Uroczystość uświęcił recital  Jana Kondraka z Lubelskiej Federacji Bardów. Spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym Lubelskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015 odbywającym się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Targi Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11.
Skip to content