Relacja z konferencji w dn. 19 czerwca 2015 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Targi Lublin S.A., otwierającej Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015 zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015

W dn. 19-20 czerwca 2015 r. odbyło się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015 w  Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Targi Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11. To dwudniowe święto lubelskich organizacji pozarządowych zostało stworzone przez- i dla organizacji pozarządowych z Lublina i województwa lubelskiego. Organizatorem wydarzenia był Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w ramach projektu „Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ – ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015 była integracja i konsolidacja działań środowisk lubelskich organizacji pozarządowych oraz wzmocnienia poczucia przynależności i tożsamości III sektora. LFIP 2015 nawiązywał do idei zapoczątkowanych 20 lat temu przez Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych, odbywające się w Lublinie w dn. 2-3 maja 1995 r., które powołało Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych mające stanowić płaszczyznę współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie  Lubelszczyzny.

W dn. 19 czerwca 2015 r. w regionalnej konferencji „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” uczestniczyło blisko 130 przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, mediów z województwa lubelskiego. W konferencji wzięli udział również goście reprezentujący największe organizacje pozarządowe w Polsce (m.in. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA) oraz z Ukrainy (Europejski Dialog).

Konferencję otworzył Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), który przywitał uczestników oraz poinformował o Patronacie Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Sławomira Sosnowskiego i  Patronacie Honorowym Prezydenta Miasta Lublin – Pana Krzysztofa Żuka. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof  Żuk, który wręczył dla FLOP Medal Prezydenta Miasta Lublin. Natomiast w zastępstwie Pana Sławomira Sosnowskiego głos zabrał Pan Mateusz Winiarski z Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego, który wręczył dla FLOP Dyplom Uznania od Zarządu Województwa Lubelskiego. W dalszej kolejności Pan Zygmunt Klimczuk – Ekspert ds. NGO, wprowadził uczestników konferencji do tematyki Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015. W dalszej kolejności dr Andrzej Juros – Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, przedstawił historię 20 lat po Regionalnym Forum Inicjatyw Pozarządowych w Lublinie. Następnie Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu, w imieniu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, wręczył nagrody „Złoty Parasol NGO” w kilku kategoriach:

I. ZŁOTY PARASOL NGO w kategorii „Za całokształt 20-letniego zaangażowania w rozwój ZS FLOP” otrzymał Pan Zbigniew Drążkowski.

II. ZŁOTY PARASOL NGO w kategorii „Za szczególny wkład w rozwój ZS FLOP” otrzymał dr Andrzej Juros.

III. ZŁOTY PARASOL NGO w kategorii „Za najlepsza inicjatywę organizacji członkowskiej ZS FLOP” otrzymała Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

IV. ZŁOTY PARASOL NGO w kategorii „Przyjaciel ZS FLOP” otrzymali: Pan Zygmunt Klimczuk, dr Ihor Kaspruk, Monika Jarczyk–Ejebugha.

W dalszej części konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne:

I. „III Sektor dla Polski – sektor pozarządowy wypracowuje swoją strategię” prowadzony przez Pana Zbigniewa Wejcmana – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, członka zarządu Sieci SPLOT.

II. „Innowacje społeczne – innowacje z ludzką twarzą” prowadzony przez Pana Piotra Frączaka – Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

III. „Federalizacja organizacji pozarządowych, jako sposób na wzmocnienie III sektora” prowadzony przez Pana Piotra Marzędę – Wiceprezesa Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Integralną częścią konferencji były trzy panele dyskusyjne dotyczące tematyki sesji tematycznych, w których uczestniczyli m.in.:

dr Andrzej Juros – Instytut Socjologii, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie,

Pan Zbigniew Drążkowski – Dyrektor Stowarzyszenia Emaus,

Pani Dorota Sawa – Niećko – Prezes Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS,

Pani Aneta Sapuła-Kołodziejczyk – Prezes Zarządu Centrum Wolontariatu w Kraśniku,

Pani Ewa Szczepańska – Członek Zarządu Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych,

Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,

Pan Piotr Marzęda – Wiceprezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,

Pan Zygmunt Klimczuk – Ekspert ds. NGO

Pan Henryk Łucjan  – Prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny,

Pan Zbigniew Wejcman – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Członek Zarządu Sieci SPLOT,

Pan Piotr Frączak – Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych,

Pan Bartosz Mioduszewski – Wiceprezes Zarządu Federacji MAZOWIA, Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,

dr Ihor Kaspruk – Dyrektor organizacji Europejski Dialog z Ukrainy, Wicerektor ds. międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Biznesu i Prawa,

Pan Waldemar Weihs – Prezes Dolnośląskiej Federacja Organizacji Pozarządowych,

Pan Grzegorz Grządziel.

Skip to content