Powiększa się grono przyjaciół dostępności na Lubelszczyźnie.

III posiedzenie Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 28 grudnia 2021 r.

Podczas III posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności online w dn. 28 grudnia 2021 r. do grona Sygnatariuszy Partnerstwa dołączyły nowi Sygnatariusze. Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację „NGO stawiają na dostępność potwierdzoną certyfikatem” zaprezentowaną przez Alicję Jankiewicz, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Ponad przedstawiono „Nową stronę internetową Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności”, którą zaprezentował Wojciech Dec – Sekretarz LPnRD. Omówiono też cele prowadzonej kampanii społecznej “Prospołeczni = Dostępni”. Na koniec dyskutowano nad dalszym harmonogramem prac Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. 

Podmioty, które przystąpiły 28 grudnia 2021 r. do grona Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności:

  1. Fundacja Victor
  2. Fundacja “W Drodze”

Więcej o Lubelskim Partnerstwie na Rzecz Dostępności na stronie: www.liderzydostepnosci.pl

III posiedzenie Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 28 grudnia 2021 r.

Skip to content