Powiększa się grono przyjaciół dostępności na Lubelszczyźnie

W dn. 26 października 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się VII Spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4.

Relacja z dnia 26 października 2022 r. z VII Spotkania plenarnego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4.

W dn. 26 października 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się VII Spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4. Spotkanie LPnRD było połączone z seminarium „Działania rzecznicze na rzecz osób z niepełnosprawnościami – współpraca różnych sektorów” odbywajacego się w ramach wizyty studyjnej uczestników projektu “Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych (WRZOS) w partnerstwie z EAPN Islandia. Współorganizatorami wydarzenia byli: Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności.

W dn. 26 października 2022 r. o godz. 11.00 odbyło się VII Spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4.

Podczas VII posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 26 października 2022 r. do grona Sygnatariuszy Partnerstwa dołączyły 3 nowe podmioty:
1. Fundacja Rozwoju i Edukacji ProEdu.
2. Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół Zbyszko.
3. Uczelnia Korczaka w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie.

Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz.

Skip to content