Podsumowanie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014 i Konwentu NGO w dn. 25-27 czerwca 2014 r. w Nałęczowie, współorganizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014
Podsumowanie Konwentu NGO realizowanego wspólnie z Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014 w dn. 25-27 czerwca 2014 r. w Nałęczowie. Współorganizatorami wydarzenia byli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie MODRZEW.
Skip to content