OFERTA ZATRUDNIENIA. W związku z realizacją projektu Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych poszukuje osób na stanowiska: KOORDYNATORA PROJEKTU i SPECJALISTY DS. KAMPANII SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Członkowie FLOP

 

OFERTA ZATRUDNIENIA. W związku z realizacją projektu Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych poszukuje osób na stanowiska:  KOORDYNATORA PROJEKTU i SPECJALISTY DS. KAMPANII SPOŁECZNYCH I PROMOCJI.

Projekt realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań organizacji pozarządowych dla osób ze szczególnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnościami) zgodnie zapisami rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025.

 

1. KOORDYNATOR PROJEKTU

SZCZEGÓŁY OFERTY:

Stanowisko: Koordynator Projektu.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
Wymiar zatrudnienia: 50 godz./miesiąc.

Możliwość pracy częściowo zdalnej.

Przewidywane miesięczne wynagrodzenie brutto z pochodnymi: 1800,00 PLN.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Kierowanie pracami Biura projektu.
 • Zarządzanie merytoryczne i finansowe projektu.
 • Nadzorowanie prawidłowej realizacji wszystkich etapów projektu.
 • Nadzorowanie monitorowania realizacji zakładanych wskaźników rezultatów i produktów projektu.
 • Nadzorowanie monitorowania uczestników projektu i udzielanego im wsparcia, w tym wizytacja realizowanych zajęć w projekcie.
 • Przygotowywanie umów z kadrą merytoryczną zatrudnioną w projekcie.
 • Opis dowodów księgowych oraz monitorowanie i dokumentowanie wydatkowania środków finansowych.
 • Przygotowywanie okresowych sprawozdań merytoryczno-finansowych oraz rozliczenie końcowe projektu.
 • Udział w pracach Zespołu Projektowego.
 • Udział w pracach Zespołu ds. kampanii społecznej w zakresie realizacji projektu.
 • Współpraca z Sekretarzem Regionalnego Panelu Ekspertów w zakresie realizacji projektu.
 • Współpraca ze Specjalistą ds. kampanii społecznych i promocji w zakresie realizacji projektu.
 • Współpraca z księgowością w zakresie rozliczeń finansowych projektu.
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Zarząd FLOP związanych z realizacją projektu

WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów.

DODATKOWE ATUTY:

 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej,
 • doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 • prawo jazdy kat. B.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O PRZESŁANIE:

 • listu motywacyjnego,
 • CVzawierającego klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzeniu procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)” do dnia 9 lipca 2021 r.,

w formie skanu na e-mail: biuro@flop.lublin.pl, w tytule wiadomości podając: Koordynator projektu – Dostępne NGO na PLUS.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

2. SPECJALISTA DS. KAMPANII SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

SZCZEGÓŁY OFERTY:

Stanowisko: Specjalista ds. kampanii społecznych i promocji.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
Wymiar zatrudnienia: 40 godz./miesiąc.

Możliwość pracy częściowo zdalnej.

Przewidywane miesięczne wynagrodzenie brutto z pochodnymi: 1700,00 PLN.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Realizacja kampanii społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier” zakładającej m.in.:
 • emisję 2 spotów filmowych,
 • 3 webinaria tematyczne online,
 • zamieszczenie w Internecie 3 artykułów dot. wdrażania standardów dostępności,
 • przeprowadzenie konkursu dla najlepszych NGO wdrażających zasady dostępności,
 • zorganizowanie regionalnej konferencji „Dostępne NGO na PLUS” w Lublinie.
 • Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych projektu (w tym ulotki, plakaty, baner roll up).
 • Administrowanie i aktualizacja profilu projektu w mediach społecznościowych (Facebook).
 • Udział w pracach Zespołu Projektowego.
 • Udział w pracach Zespołu ds. kampanii społecznej w zakresie realizacji projektu.
 • Współpraca z Koordynatorem Projektu w zakresie realizacji projektu.
 • Współpraca z Sekretarzem Regionalnego Panelu Ekspertów w zakresie realizacji projektu.
 • Współpraca z księgowością w zakresie rozliczeń finansowych projektu.
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Zarząd FLOP związanych z realizacją projektu

WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii społecznych i promocji.

DODATKOWE ATUTY:

 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej,
 • doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 • prawo jazdy kat. B.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O PRZESŁANIE:

 • listu motywacyjnego,
 • CVzawierającego klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzeniu procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)” do dnia 9 lipca 2021 r.,

w formie skanu na e-mail: biuro@flop.lublin.pl, w tytule wiadomości podając: Specjalista ds. kampanii społecznych i promocji – Dostępne NGO na PLUS.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP

 

 

 

 

Skip to content