“NAGRODA III SEKTORA” Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego dla FLOP wręczona w dn. 9 września 2016 r. podczas Gali w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w CSK w Lublinie

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymał nagrodę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego “Nagroda III Sektora” w kategorii „Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dn. 9 września 2016 r. podczas uroczystej Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 i III Kongresie Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nagrodę wręczył Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.
Skip to content