Lista wniosków po ocenie merytorycznej, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” – edycja 2021

Przedstawiamy wyniki konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 – edycja 2021, który został ogłoszony przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Operator 1) i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Operator 2) w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”, sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

W ramach konkursu do 25 lipca 2021 r. wpłynęło 154 projektów, na kwotę łączną ponad 888 tyś. zł. Po ocenie merytorycznej przez ekspertów dofinansowanie otrzymało 60 projektów na łączną kwotę 323 000,00 zł.

Lista rankingowa z oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu grantowego „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5” – edycja 2021

Lista wniosków po ocenie merytorycznej zawiera informacje o łącznej punktacji przyznanej przez ekspertów (w tym dodatkowych punktach przyznanych przez Animatora Lokalnego), wnioskowanej dotacji i ostatecznej kwocie dofinansowania (jeżeli projekt otrzymał dotację). Lista zawiera również ocenę formalną wniosków przeznaczonych do dofinansowania oraz listę rezerwową.

Z Wnioskodawcami, którz otrzymali dotację, w najbliższym czasie skontaktują się e-mailowo przydzieleni Opiekunowie projektów, którzy poproszą o przygotowanie danych do umowy oraz ewentualnie o dodatkowe uzupełnienia, oświadczenia lub wyjaśnienia dotyczące wniosku. Prosimy o sprawdzanie e-maila podanego we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku braku odpowiedzi lub niedostarczenia wymaganych danych w terminie do 7 dni roboczych od wysłania e-maila przez Opiekuna projektu, dotacja przechodzi na kolejny projekt z listy rezerwowej.

Przyznana wysokość dotacji nie podlega negocjacjom. Jeżeli Państwo nie przyjmą zaproponowanej kwoty dotacji, to przechodzi ona na kolejny projekt niedofinansowany na liście rankingowej. Wnioskodawca nie ma obowiązku pokrywania zakwestionowanej kwoty dotacji z innych źródeł, ale może po prostu zrezygnować z tego wydatku w budżecie. Jeżeli w trakcie podpisywania umowy okaże się, że projekt nie spełnia wszystkich kryteriów formalnych lub nie zostaną uzupełnione wymagane dane, to kwota dofinansowania przechodzi na kolejny projekt z listy rezerwowej.

Prośbę o przekazanie szczegółowej punktacji z oceny merytorycznej oraz komentarze ekspertów prosimy kierować w terminie do końca sierpnia 2021 r. na e-maila flzb@lbl.pl. Przy czym zapytanie może być kierowane wyłącznie z e-maila, z którego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

Dotacja na realizację projektu będzie mogła być przekazana po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu najszybciej w połowie sierpnia 2021 r. Przy czym koszty poniesione w okresie realizacji projektu przed otrzymaniem dotacji będą kwalifikowane.

Wszelkie uwagi do dotyczące projektów z 7 powiatów (tj. świdnicki, lubartowski, m. Lublin, łukowski, puławski, radzyński, rycki), których operatorem jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – prosimy kierować na e-maila: fio.lokalnie2@gmail.com lub tel. 81 533 12 17.

Skip to content