LAJK-Lubelska Akademia Językowej Komunikacji

Projekt „Lubelska Akademia Językowej Komunikacji”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Lubelska Akademia Językowej Komunikacji” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddz. 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Projekt był realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Szkołą Języków Europejskich UNIVERSUS Sławomir Nadłonek w Lublinie. Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. – 01.10.2014 r. Wysokość dotacji: 552.937,32 PLN

Celem projektu było nabycie umiejętności językowych na poziomie A1, A2, B1, B2 z języka angielskiego oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy.

Grupę docelową projektu stanowili osoby w wieku 50+ oraz 18-26, bezrobotne lub uczące się, nieaktywne zawodowo, posiadające co najwyżej wykształcenie średnie, zamieszkujące powiaty łęczyński, świdnicki, lubartowski, lubelski, miasto Lublin.

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

  1. KURS Z J. ANGIELSKIEGO poziom podstawowy A1 i A2, 240 godz. w grupach 12-osobowych.
  2. KURS Z J. ANGIELSKIEGO poziom średniozaawansowany B1 i B2, 240 godz. w grupach 12-osobowych.

Do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

Skip to content