Zapraszamy na relację z dnia 21 kwietnia 2023 r. z Konferencji „Lubelscy Liderzy Dostępności” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyła się Konferencja „Lubelscy Liderzy Dostępności” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) przy ul. Bursaki 12. Celem Konferencji było upowszechnienie wyników projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Współorganizatorami konferencji byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON) oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Konferencja była transmitowana online „na żywo” za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) przez Panią Magdalenę Gach i Panią Jolantę Gromadę, które podczas spotkania uczyły zgromadzonych podstawowych zwrotów w PJM.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był pokaz sprzętu związanego z dostępnością oraz IX posiedzenie Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności (www.liderzydostepnosci.pl). Podczas spotkania przyjęto dwa nowe podmioty do grona Sygnatariuszy Partnerstwa.

Konferencję „Lubelscy Liderzy Dostępności” otworzyli:
Pan Jacek Lis, Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA)m
Pan Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP),
Pani Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”:
Wyniki projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, Dorota Ozimek – Koordynator projektu, FLOP,
Kampania społeczna “Prospołeczni = Dostępni”, Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP.

Lubelski model tworzenia międzysektorowego partnerstwa na rzecz dostępności – Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności, Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP.

Podczas konferencji przestawiono również prezentacje:
Projektowanie Uniwersalne – Proces integracji społecznej – Gdzie byliśmy, dokąd zmierzamy?, dr Marta Komorska – Pełnomocnik Rektora WSPA ds. osób z niepełnosprawnościami
Dostępność jako prawo człowieka. Case study tłumacza ukraińskiego języka migowego online dla uchodźców z Ukrainy, Paweł Potakowski – Dyrektor ds. Komunikacji w Migam S.A.

Jednym z ważniejszych punktów konferencji był panel dyskusyjny: „NGO bez barier – w stronę lubelskich standardów dostępności organizacji pozarządowych”. Spotkanie było moderowane przez Panią dr Annę Bieganowską-Skórę – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W panelu wystąpili:
Pani dr Marta Komorska, Pełnomocnik Rektora WSPA ds. osób z niepełnosprawnościami
Pani Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Pozarządowych – Sejmik Wojewódzki
Pan Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,
Pan Paweł Potakowski, Dyrektor ds. Komunikacji w Migam S.A.
Pan Jacek Bobruś, Prezes Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół “Zbyszko” w Chełmie.

Integralną częścią konferencji była uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier”:

Za zajęcie I miejsca dla Pani Joanna Gierak za artykuł „Urząd miasta – za wysokie progi na niesprawne nogi (i oczy, i uszy…)”. Nagroda przyznana za rzetelną i obiektywną działalność na rzecz monitorowania występowania barier ograniczających dostępność w przestrzeni publicznej. Aby przestrzeń publiczna dobrze służyła rozwojowi lokalnej społeczności, musi być przyjazna wszystkim – czyli dostępna dla każdego.

Za zajęcie II miejsca dla Pana Łukasza Lewickiego za artykuł „Dostępność w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni LSM”. Nagroda przyznana za wkład w edukację społeczeństwa na temat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Aby osoby z niepełnosprawnościami miały w pełni samodzielny i równy dostęp do wszystkich obszarów życia społecznego, musi być zapewniona dostępność usług publicznych – takich jak mieszkalnictwo.

Za zajęcie III miejsca dla Pani Eweliny Orzechowskiej za artykuł „Jestem bardzo ciekawa, z czym kojarzy się wam określenie “GENIUSZE ARCHITEKTONICZNE”?”. Nagroda przyznana za popularyzowanie wiedzy o różnych aspektach dostępności przestrzeni publicznej z punktu widzenia osoby ze szczególnymi potrzebami. Aby przestrzeń publiczna dobrze służyła społeczności lokalnej, musi być przyjazna wszystkim, bez względu na sprawność ruchową lub poznawczą.

Galę uświetni występ Grupy wokalnej “Ach To My” z WTZ PSONI Koło w Świdniku. Zespół, będący pod opieką Instruktora Pana Dariusza Tokarzewskiego, wystąpił w składzie: Seweryn Cioczek, Daniel Doliński, Barbara Pietraś, Szymon Woźniak oraz Agnieszka Zając, prezentując zebranym kilka utworów.

 

Skip to content