Informacja o wyłonieniu wykonawcy na usługi serwisu kawowego dla ok. 20 uczestników spotkania kobiecego – kawiarenki, które odbędzie się w czerwcu 2021 roku w ramach projektu „Żyj bez stresu, żyj bez bólu – Uniwersytecki Program Edukacyjny”.

W dniu 11.06.2021 roku Związek Stowarzyszeń Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie dokonał wyboru wykonawcy usługi serwisu kawowego dla ok. 20 uczestników spotkania kobiecego – kawiarenki, które odbędzie się w czerwcu 2021 roku w ramach projektu „Żyj bez stresu, żyj bez bólu – Uniwersytecki Program Edukacyjny” na zapytanie ofertowe nr 3/FLOP/2021 z dnia 02.06.2021.

Ofertę złożył 1 Wykonawca – Cieślak Grażyna „Country”, Łuszczów Kolonia 79, 21-010 Łęczna, której oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu  i zamawiający udziela zamówienia wykonawcy.

Skip to content