Akademia Aktywności Młodego Obywatela

Projekt „Akademia Aktywności Młodego Obywatela”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Akademia Aktywności Młodego Obywatela” był dofinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach priorytetu I Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych. Projekt realizowany przez Fundację Dla Jedności w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na terenie miasta Lublin. Okres realizacji projektu: 01.11.2012 r. – 31.08.2013 r. Dofinansowanie projektu w wysokości: 149.932 PLN

Celem  projektu było wzmocnienie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

  • zwiększenie udziału w lokalnym życiu społecznym uczniów szkół średnich i studentów lokalnych społeczności,
  • zwiększenie partycypacji młodzieży w sferze lokalnej oraz zwiększenie ich motywacji i aktywności społecznej.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół licealnych oraz studenci  z terenu m. Lublina.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

Przeprowadzenie 576 godzin warsztatów służących rozwojowi postaw obywatelskich młodzieży, w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska lokalnego.

Skip to content