Ilustracja artykułu "NGO bez barier. Potrzebna jest społeczna kontrola zapewniania dostępności we wdrażaniu polityk publicznych"

NGO bez barier. Potrzebna jest społeczna kontrola zapewniania dostępności we wdrażaniu polityk publicznych

Trwa kampania społeczna “Dostępne NGO = NGO bez barier” w ramach projektu  „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Celem kampanii społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier” jest wsparcie procesu …

NGO bez barier. Potrzebna jest społeczna kontrola zapewniania dostępności we wdrażaniu polityk publicznych Read More »