Ulotka: Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych

Łańcuch dostępności. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych

Trwa kampania społeczna “Dostępne NGO = NGO bez barier” w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Celem kampanii społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier” jest …

Łańcuch dostępności. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych Read More »