Plakat Konkursu dla Dziennikarzy Obywatelskich "NGO bez barier"

Konkurs dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier” przedłużony do 10 marca 2023 r.

Jaki jest cel konkursu? Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów najlepszych materiałów dziennikarskich promujących działania ukierunkowane na zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Temat dostępności musi być bardziej widoczny w przestrzeni publicznej. Polska ratyfikując w 2012 r. Konwencję ONZ o […]

Konkurs dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier” przedłużony do 10 marca 2023 r. Read More »