ZAPRASZAMY do zapoznania się z nową „Strategią Rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na lata: 2021-2027”

Okładka Strategii Rozwoju ZS FLOP na lata: 2021-2027

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) to stale rozszerzająca się regionalna ponadbranżowa federacja organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie. Obecnie organizacja parasolowa zrzesza 65 organizacji członkowskich z woj. lubelskiego . Idea utworzenia FLOP została zainicjowana w 1995 r. przez grupę lubelskich organizacji pozarządowych podczas III Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP) w Lublinie (było to trzecie tego typu wydarzenie w Polsce po transformacji ustrojowej w 1989 r.).
Budowanie strategii rozwoju, a więc planowanie długofalowych przedsięwzięć zawierających perspektywę zmian ilościowych i jakościowych, powinno wynikać z potrzeby działań pobudzanych ludzkimi marzeniami i wyobraźnią, mających istotny wpływ na kształtowanie wizji rozwoju oraz umiejętności jej urzeczywistniania. Strategia rozwoju jest niezbędna, do wzrostu siły i wpływu organizacji, a także zwiększenia skuteczności realizowanej Misji i Wizji.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom FLOP w 2013 r. opracował „Strategię Rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na lata: 2014-2020”. Jednak z perspektywy lat potrzebne są zmiany dostosowane do nowych wyzwań i oczekiwań. Stąd w 2021 r. przystąpiono do opracowania „Strategii Rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na lata: 2021-2027” w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
„Strategia Rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na lata: 2021-2027” została przyjęta w dn. 20 grudnia 2021 r. w Lublinie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków FLOP.

https://flop.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/12/20.12.2021_Strategia-FLOP_2021-2027_ost.pdf

Skip to content