ZAPRASZAMY do udziału w badaniu fokusowym FGI online o godz. 17.00, do wyboru w dn. 23 listopada 2022 r. lub w dn. 24 listopada 2022 r., dot. wypracowania i wdrożenia Standardów „NGO bez barier”- lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych

Logo "Standardów NGO bez barier" w projekcie pt. „Dostępne NGO na PLUS” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

W związku z realizacją projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w badaniu fokusowym FGI online.

Badanie FGI online na platformie Microsoft Teams odbędzie się o godz. 17.00 w dn. 23 listopada 2022 r. (środa) i w dn. 24 listopada 2022 r. (czwartek). Zgłoszenia na wybrany dzień badania przyjmowane są do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 12.00 poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy https://tiny.pl/ww4s9. Ilość miejsc jest ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Do dnia 22 listopada 2022 r. zostanie wysłany link z adresem do spotkania na Microsoft Teams.

Celem badania FGI będzie zbadanie potrzeb lubelskich organizacji pozarządowych w zakresie wypracowania i wdrożenia standardów „NGO bez barier” – lubelskie standardy dostępności
organizacji pozarządowych. Trzeba zmienić sposób myślenia NGO o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Niestety nadal wiele NGO uważa, że ich ten problem nie dotyczy, ponieważ osoby z niepełnosprawnościami nie są adresatami ich działań. Jednak w praktyce może się okazać, że nie korzystały one z oferty NGO – bo nie miały takiej możliwości. A nie z powodu braku zainteresowania. Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, NGO są zobowiązane do dążenia w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności. Skutecznym kluczem do zapewnienia dostępności NGO może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego, którego wyrazem jest standaryzacja działań (https://liderzydostepnosci.pl/).

Na podstawie analizy potrzeb lubelskich organizacji w zakresie standaryzacji, Regionalny Panel Ekspertów wypracuje raport „NGO bez barier” – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych zawierający zbiór 5 standardów dostępności, które będą dostosowane do specyfiki działania III sektora tj.:
S1. Standard powoływania w NGO Koordynatora/ koordynatorki do spraw dostępności w organizacji.
S2. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.
S3. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S4. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S5. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie Państwa opinie będą dla nas bardzo ważne!

Dlatego prosimy o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami lub przemyśleniami dotyczącymi potrzeby standaryzacji działań NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na charakter badania FGI, przewidziano w każdym spotkaniu udział ok. 6-8 przedstawicieli NGO. Zapewniamy, że uzyskane podczas badań informacje będą traktowane jako poufne i wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Informacji o badaniach fokusowych udzielają:
Dorota Ozimek – Koordynator projektu, e-mail: dostepnengo@gmail.com
Zygmunt Klimczuk – Ekspert ds. badan i analiz, e-mail: zklimczuk@gmail.com

 

Plakat projektu "Dostępne NGO na PLUS"

Skip to content