Relacja ze szkolenia z dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w dn. 13-15 października 2021 r. w Warszawie, z udziałem ekspertów reprezentujących FLOP

Szkolenia z dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu „Mocna NGO”, dofinansowanego z środków Unii Europejskiej
W dn. 13-15 października 2021 r. sześciu ekspertów reprezentujących Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych uczestniczyło w Warszawie w szkoleniu z dostępności architektonicznej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Organizatorami szkolenia było Stowarzyszenie Młodych Lubuszan. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Mocna NGO”, dofinansowanego z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. W ramach zajęć praktycznych w terenie przeprowadzono audyt z dostępności architektonicznej Ratusza w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Skip to content