Powiększa się grono przyjaciół dostępności na Lubelszczyźnie.

Zdjęcie z V posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności online w dn. 28 kwietnia 2022 r.

Podczas V posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności online w dn. 28 kwietnia 2022 r. do grona Sygnatariuszy Partnerstwa dołączyło 7 nowych podmiotów reprezentujących sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy. Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON). 

Program V posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 28 kwietnia 2022 r.

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz.

Podmioty, które przystąpiły w dn. 28 kwietnia 2022 r. do grona Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności:

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
  2. Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego.
  3. Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie.
  4. Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych.
  5. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski.
  6. Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ósmy Kolor Tęczy.
  7. SULIMO Software Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna.
Skip to content