Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Opublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 15.10.2014
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 08.09.2014
Dokument oglądany razy: 1708
24.02.2020 // flop.lublin.pl/bip