Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY na szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów dotacji w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3"

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza potencjalnych Beneficjentów dotacji z 12 powiatów z Subregionu Północnego w woj. lubelskim na bezpłatne szkolenia „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne - w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3".

Więcej o szkoleniu:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php

 

Do pobrania:

Ramowy Program Szkolenia.PDF

Harmonogram Szkolenia.PDF 

Ogłoszenie konkursu grantowego w 2018 r. w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3"

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i ogłaszają Konkurs Grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

Okres naboru wniosków o dotację: 1 lipca 2018 r. - 31 lipca 2018 r., do godziny 23:59.

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące inicjatywy ze sfery pożytku publicznego (określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). O dotacje w łącznej wysokości 300.000 zł w 2018 r. mogą ubiegać młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu woj. lubelskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynosić 5.000 zł.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego orazBudżetem do wniosku

Przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz skorzystania z konsultacji z Animatorami Lokalnymi lub Animatorami Subregionalnymi. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków do 31 lipca 2018 r.

Więcej o konkursie na stronach:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2018,93

https://www.facebook.com/groups/392422381128935/

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez dwóch operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (ZS FLOP).

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odpowiada za realizację projektu w 12 powiatach woj. lubelskiego: m. Lublin, m. Biała Podlaska, ubelski, puławski, lubartowski, rycki, parczewski, radzyński, łęczyński, łukowski, włodawski i bialski.

PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURSU NA MIKRODOTACJE W 2018 R.:
28 czerwca 2018 r. - szkolenie animatorów lokalnych w Lublinie (Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy pl. Teatralnym 1).
1 – 16 lipca 2018 r. - szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje.
1 - 30 lipca 2018 r. - nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.
1 – 31 sierpnia 2018 r. - ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjenami.

Wrzesień - listopad 2018 r. – realizacja działań przez beneficjentów konkursu na mikrodotacje.

Grudzień 2018 r. - sprawozdawczość z realizacji mikrodotacji

 

 

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

Konsultacje programu LFIP 2018 r. i Konwentu organizowanego w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do udziału w konsultacjach programu Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 r., które odbędzie się w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. LFIP 2018 jest przygotowywany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Integralną częścią LFIP 2018 będzie Konwent NGO realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Prosimy do głosowania do dn. 26 czerwca 2018 r. do godz. 15 na zaproponowane tematy i/lub zgłoszenie własnych propozycji:

- 4 prelekcji w dn. 4 października 2018 r. (pierwszy dzień LFIP 2018)

- panelu dyskusyjnego w dn. 4 października 2018 r. (pierwszy dzień LFIP 2018)

- 8 warsztatów w dn. 5 października 2018 r. (drugi dzień LFIP 2018). Uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z czterech warsztatów w Sesji I oraz w jednym z czterech warsztatów w Sesji II (warsztaty będą prowadzone równolegle).

 

Ankietę do głosowania można pobrać na stronie:

https://docs.google.com

 

ZAPRASZAMY w dn. 13 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP w Hotelu Wieniawski w Lublinie

W dn. 13 czerwca 2018 r. w Hotelu Wieniawski w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP w Hotelu Wieniawski w Lublinie. Jednym z tematów Walnego Zebrania FLOP była organizacja Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 w dn. 4-5 października w Lublinie. LFIP 2018 będzie przygotowany przez FLOP i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 18 czerwca 2018 r. na spotkanie Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim"

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. 

Głównym celem projektu jest stworzenie w województwie lubelskim sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi poprzez doradztwo, terapię i działania z zakresu pomocy społecznej, kierującej się zasadą zachowania samodzielności osób z doświadczeniem psychiatrycznym.

Spotkanie sieci odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.30, miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Grottgera 4, IV piętro sala 469 A.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.06.2018 r. telefonicznie 81/ 533 12 17 lub mailem: katarzyna.flop@gmail.com

W dn. 15 maja 2018 r. w dzielnicy Śródmieście w Lublinie w Klubie Przyjaciół Chorych na Parkinsona odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – III Edycja” ASOS 2014-2020 realizowanego przez FLOP

W dn. 15 maja 2018 r. w dzielnicy Śródmieście w Lublinie w Klubie Przyjaciół Chorych na Parkinsona odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – III Edycja” ASOS 2014-2020. Spotkanie z udziałem przedstawicieli seniorów i osób niepełnosprawnych odbyło się w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START - III edycja” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W projekcie zaplanowano realizację łącznie 12 Kawiarenek Obywatelskich, podczas których prowadzone będą dyskusje na temat - co należy zrobić, aby Lublin był miastem przyjaznym dla seniorów? Spotkanie w dzielnicy Śródmieście w Lublinie prowadzili: Wojciech Dec – Animator lokalny oraz Krzysztof Jakubowski – Prezes Fundacji Wolności.

Czytaj więcej
W dn. 10 maja 2018 r. odbyło się spotkanie monitoringowe w Urzędzie Miasta Zamość w ramach projektu badawczego "Lubelskie Gwarancja na START…” Poddz. 2.6 POWER realizowanego przez ZS FLOP

W dn. 10 maja 2018 r. odbyło się spotkanie monitoringowe w Urzędzie Miasta Zamość w ramach projektu "Lubelskie Gwarancja na START - monitoring jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" Poddz. 2.6 POWER.

Projekt badawczy realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki i Fundacją Wolności.

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń nt wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w regionie lubelskim.

Więcej:

https://radio.lublin.pl/news/urzedy-wciaz-nie-zawsze-przyjazne-dla-niepelnosprawnych

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują raporty nt monitorowanych 56 jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

W dn. 24.04.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiającego), ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

  1. Wojciech Dec – Koordynator projektu, Prezes Zarządu FLOP,
  2. Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

w imieniu Zamawiającego dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru 5 ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują pod względem techniczno-merytorycznym łącznie: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych, dot. wyników badań monitoringowych przeprowadzonych przez Zespoły Monitoringowe w 5 Subregionach w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej