Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY w dn. 18 czerwca 2018 r. na spotkanie Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim"

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. 

Głównym celem projektu jest stworzenie w województwie lubelskim sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi poprzez doradztwo, terapię i działania z zakresu pomocy społecznej, kierującej się zasadą zachowania samodzielności osób z doświadczeniem psychiatrycznym.

Spotkanie sieci odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.30, miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Grottgera 4, IV piętro sala 469 A.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.06.2018 r. telefonicznie 81/ 533 12 17 lub mailem: katarzyna.flop@gmail.com

W dn. 15 maja 2018 r. w dzielnicy Śródmieście w Lublinie w Klubie Przyjaciół Chorych na Parkinsona odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – III Edycja” ASOS 2014-2020 realizowanego przez FLOP

W dn. 15 maja 2018 r. w dzielnicy Śródmieście w Lublinie w Klubie Przyjaciół Chorych na Parkinsona odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START – III Edycja” ASOS 2014-2020. Spotkanie z udziałem przedstawicieli seniorów i osób niepełnosprawnych odbyło się w ramach projektu „Proaktywni 60+ na START - III edycja” dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W projekcie zaplanowano realizację łącznie 12 Kawiarenek Obywatelskich, podczas których prowadzone będą dyskusje na temat - co należy zrobić, aby Lublin był miastem przyjaznym dla seniorów? Spotkanie w dzielnicy Śródmieście w Lublinie prowadzili: Wojciech Dec – Animator lokalny oraz Krzysztof Jakubowski – Prezes Fundacji Wolności.

Czytaj więcej
W dn. 10 maja 2018 r. odbyło się spotkanie monitoringowe w Urzędzie Miasta Zamość w ramach projektu badawczego "Lubelskie Gwarancja na START…” Poddz. 2.6 POWER realizowanego przez ZS FLOP

W dn. 10 maja 2018 r. odbyło się spotkanie monitoringowe w Urzędzie Miasta Zamość w ramach projektu "Lubelskie Gwarancja na START - monitoring jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" Poddz. 2.6 POWER.

Projekt badawczy realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki i Fundacją Wolności.

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń nt wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w regionie lubelskim.

Więcej:

https://radio.lublin.pl/news/urzedy-wciaz-nie-zawsze-przyjazne-dla-niepelnosprawnych

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują raporty nt monitorowanych 56 jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

W dn. 24.04.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiającego), ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

  1. Wojciech Dec – Koordynator projektu, Prezes Zarządu FLOP,
  2. Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

w imieniu Zamawiającego dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru 5 ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują pod względem techniczno-merytorycznym łącznie: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych, dot. wyników badań monitoringowych przeprowadzonych przez Zespoły Monitoringowe w 5 Subregionach w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej
W dn. 27 marca 2018 r. odbyło się z okazji Świąt Wielkanocnych spotkanie dla członków, pracowników i współpracowników FLOP w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 27 marca 2018 r. odbyło się z okazji Świąt Wielkanocnych tradycyjne spotkanie „jajeczko” dla członków, pracowników i współpracowników Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie było okazją do złożenia sobie najserdeczniejszych życzeń oraz zapoznania się z planowanymi działaniami FLOP w 2018 r.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują raporty nt monitorowanych 56 jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie łącznie 5 ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują pod względem techniczno-merytorycznym łącznie: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych, dot. wyników badań monitoringowych przeprowadzonych przez Zespoły Monitoringowe (ZM1-5) w 5 Subregionach w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY 27 marca 2018 r. w Lublinie na spotkanie członków regionalnej Sieci w projekcie pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”

ZAPRASZAMY na spotkanie członków regionalnej Sieci w ramach projektu pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt partnerski jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.

W skład Sieci wchodzą działające na Lubelszczyźnie organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które wspierane są przez instytucje publiczne. Podstawę Sieci stanowią profesjonalne organizacje zajmujące się obszarem opieki psychiatrycznej oraz grupy samopomocowe, które oferują usługi w zakresie doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie.

Spotkanie odbędzie w dn. 27 marca 2018 r. w godz. 10.00-12.00 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60, Sala Bankietowa (parter).

.

 

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/sieciowanie

 

Do pobrania:

Program spotkania członków Sieci.PDF

 

W dn. 16 marca 2018 r. w ZZS w Biłgoraju odbyła się konferencja poświęcona autyzmowi współfinansowana ze środków Aktion Mensch e.V. w projekcie „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim”

W dn. 16 marca 2018 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju odbyła się konferencja poświęcona autyzmowi. Podczas spotkania rozmawiano o przyczynach występowania choroby oraz o sposobach radzenia sobie z nią w życiu codziennym. Wykład prowadziła dr n. med. Bożena Śpila, psychiatra, która zajmuje się diagnozą i terapią autyzmu w ramach Poradni Przyklinicznej SPSK nr 1 w Lublinie, Alpha i Insignis. Wykład odbył się w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt partnerski jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.

Więcej na stronie:

https://gazetabilgoraj.pl/artykul/co-warto-wiedziec-o/403031

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,15704,0,0,0,Autyzm-konferencja-w-ZSS.html

ZAPRASZAMY na spotkanie monitoringowe w ramach projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY na spotkanie monitoringowe dla przedstawicieli administracji publicznej w ramach projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji. 
Spotkanie odbędzie w dn. 27 marca 2018 r. o godz. 12.30 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60, Sala Bankietowa.

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-gwarancje-na-start

 

Do pobrania:

27.03.2018_Program spotkania monitoringowego

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie swojego 1% podatku dla Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ

ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

ZBLIŻA SIĘ CZAS ROZLICZANIA PIT ZA ROK 2017,

w związku z tym zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie swojego 1% podatku dla naszej organizacji.

Przekazując 1% podatku na rzecz FLOP wspierasz realizowane przez nas cele statutowe. FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu III sektora oraz wyrażenia wspólnego stanowiska.

FLOP zajmuje się m.in. monitoringiem i rzecznictwem interesów lubelskich organizacji pozarządowych wobec administracji publicznej oraz wypowiadaniem się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju sektora obywatelskiego.

WPISZ W ROZLICZENIU PIT NUMER KRS: 0000009613

i pomagaj w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie!