Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 30 czerwca 2020 o godz. 16.30 odbyło się spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Szkoleniowo-Kongresowe IUNG-BIP w Puławach

W dn. 30 czerwca 2020 o godz. 16.30 odbyło się 10 spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Szkoleniowo-Kongresowe IUNG-BIP w Puławach. Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, było przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 2 lipca 2020 o godz. 16.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Świetlica BSKA w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 33 a

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 2 lipca 2020 r. o godz. 16.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Świetlica BSKA w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 33 a. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
W dn. 23 czerwca 2020 r. o godz. 16 odbyło się szkolenie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

W dn. 23 czerwca 2020 r. o godz. 16 odbyło się szkolenie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem prawa, otworzyło cykl podobnych szkoleń po dłuższej przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19. Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Uzupełnieniem spotkań wdrażających będzie 10 webinariów, na które zaprosimy przedstawicieli organizacji strażniczych z całej Polski.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 30 czerwca 2020 r. o godz. 16.30 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Szkoleniowo-Kongresowe IUNG-BIP w Puławach przy Al. Królewska 17

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 30 czerwca 2020 r. o godz. 16.30 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Centrum Szkoleniowo-Kongresowe IUNG-BIP w Puławach przy Al. Królewska 17. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do wypełnienia krótkiej ankiety na temat przystosowania organizacji do wdrożenia zasad dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na nasze pytania w krótkiej ankiecie. Pozwoli to ustalić potrzeby Państwa Organizacji w zakresie możliwości i szansy na realizację działań zgodnych z zasadami i przepisami o dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnością, seniorów, kobiet w ciąży, małych dzieci). Wsparcie wysiłków organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej jest głównym celem inicjowanego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Jego inicjatorami są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (LFOON).

Ankietę prosimy wypełnić do 26 czerwca 2020 (piątek).  Z góry dziękujemy za udział w badaniu i jednocześnie zapewniamy, iż udzielone odpowiedzi pozostaną poufne, a uzyskane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach badawczych i będą prezentowane w zbiorczej postaci bez wskazywania konkretnych organizacji biorących udział w badaniu.

Link do ankiety: https://docs.google.com

 

 

ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 24 czerwca 2020 r. o godz. 12.30 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu we Włodawie przy ul. Szkolnej 7

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 12.30 w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu we Włodawie przy ul. Szkolnej 7. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe 23 czerwca 2020 r. o godz. 16.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Hotelu Victoria w Lublinie ul. Narutowicza 58/60

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00  w Hotelu Victoria w Lublinie ul. Narutowicza 58/60. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej
Wyniki konkursu grantowego na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego, w projekcie "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" dofinansowanego z Programu FIO edycja 2020 r.

Przedstawiamy listę rankingową projektów w konkursie grantowym na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego, ogłoszonym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" dofinansowanego ze środków Programu FIO edycja 2020.  Na konkurs zgłoszono łącznie 305 projektów. Dofinansowanie otrzymało 66 najlepiej ocenionych projektów, na łączną kwotę 300 628,00 zł.

Wnioskodawcy, których projekty otrzymały dotację, w najbliższym czasie będą o tym poinformowani e-mailem przez przydzielonych opiekunów projektów oraz poproszeni o przygotowanie danych do umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy ocena formalna będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień, Wnioskodawcy będą poproszeni o ewentualne uzupełnienia.

Prosimy sprawdzać e-maile podane we wniosku i na nie odpowiadać. W przypadku braku dostarczenia kompletu danych w terminie do 7 dni roboczych od wysłania e-maila z informacją o dofinansowaniu projektu, dotacja przechodzi na kolejną organizację znajdującą się na liście rezerwowej.

Pragniemy poinformować, że przyznana wysokość dotacji nie podlega negocjacjom. Prośbę o informację dot. szczegółowej punktacji w karcie oceny merytorycznej oraz uwagi ekspertów oceniających projekt, prosimy kierować wyłącznie na e-mail: flzb@lbl.pl. Prośbę prosimy kierować wyłącznie z e-maila, na który został złożony dany wniosek w terminie do końca czerwca 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

https://lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2020,116

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-4-1295.php

Po pobrania:

Lista rankingowa ocenionych projektów FIO 4 edycja 2020

 

Termin naboru wniosków w ramach konkursu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" został przedłużony do 5 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że termin naboru wniosków w ramach konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 został przedłużony do 5 kwietnia 2020 r.

Zespół projektowy podjął taką decyzję po rozpatrzeniu wszystkich próśb potencjalnych grantobiorców zgłaszających trudności związane z sytuacją epidemiologiczną koronowirusa w kraju (większe niż zwykle obciążenie Internetu, problemy komunikacyjne oraz inne problemy). W związku z tym niektóre organizacje i grupy nieformalne nie mogły dokończyć swoich wniosków w terminie do 31 marca 2020 r.. Organizacje które złożyły wniosek w terminie informujemy, że w przypadku takiej samej liczby punktów przy ocenie oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście projektów do dofinansowania.

Więcej na stronie: https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

 

ZAPRASZAMY na szkolenia „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4"

ZAPRASZAMY na szkolenia „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4". Szkolenia realizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odbywają się w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” dofinansowanego z Programu FIO w 12 powiatach woj. lubelskiego.

Szkolenie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów konkursu grantowego O dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.

 

Czytaj więcej